VIDAR SAMUELSEN FOTOGRAFIER
Velkommen til mitt fotografiske gjemmested
Her følges ingen regler 
Oppdateres når jeg har litt tid til overs

Welcome to my Photographic hideout
Where no rules apply  
Updated whenever I have some spare time